Monika Rudnicka
Metodyczka główna Early Stage, trenerka nauczycieli.
Nastawiona na rozwój i innowacyjne rozwiązania w edukacji. Ucząc i przygotowując szkolenia niezmiennie zawsze pamięta o współpracy, budowaniu relacji, komunikacji, autonomii i rozbudzaniu kreatywności.
Piotr Pluskota
Barbara Skrok