Barbara Skrok
Doświadczona nauczycielka, lektor i wieloletni metodyk w szkole językowej w Radomiu.
Rusycystka z pierwszym stopniem specjalizacji zawodowej, anglistka, absolwentka Akademii Metodyka PASE. W zawodzie nauczyciela od 1981 roku. Przygotowuje młodzież do egzaminów Cambridge oraz pomaga uczniom dyslektycznym i towarzyszy im w pokonywaniu trudności w nauce języka angielskiego. Jest uczestnikiem i wykładowcą licznych konferencji i szkoleń w zakresie dysleksji rozwojowej, nauczania polisensorycznego, edukacji włączającej. Autorka książki „Jak dyslektyka uczyć język (obcego)” oraz licznych artykułów dotyczących pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Monika Rudnicka