Barbara Baczyńska
Lingwistka z zamilowania - absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 10 lat zwiazana z Metodą Tomatisa®, współzałożycielka firmy Tomatis Polska Sp. z o.o., która zajmuje się szkoleniami i sprzedażą sprzętu do treningu słuchowego Metodą Tomatisa® na rynku polskim.
Krystyna Jacków-Sowa