Katarzyna Gala
Doświadczony nauczyciel, metodyk i lektor.
Doświadczony nauczyciel, metodyk i lektor współpracujący z łódzkimi szkołami językowymi, trener wydawnictwa Macmillan Education, egzaminator i weryfikator OKE, ekspert Polskiego stowarzyszenia na rzecz języków obcych PASE, tutor oraz etnolog. Aktualnie studiuje psychologię. Absolwentka Akademii Metodyka PASE i Akademii Young Learners PASE. Praktyk programu Dam Radę! i Jestem z Ciebie Dumny! Wieloletni nauczyciel języka angielskiego w państwowych przedszkolach i państwowej szkole podstawowej. Obecnie pracuje jako nauczyciel języka angielskiego w XXXIII LO im Armii Krajowej w Łodzi oraz współpracuje ze szkołami językowymi oraz ośrodkami szkoleniowymi w charakterze metodyka oraz jest autorem wielu artykułów w prasie branżowej.
Krystyna Jacków-Sowa
Czesław Kiński