Prelegenci
Aleksandra Dykta
Opieka merytoryczna nad wydarzeniem. Jest związana z edukacją od 2010 roku, kiedy jako absolwentka filologii angielskiej stworzyła pierwszy w Polsce podręcznik online do nauki języka. Niedługo potem podręcznik dostał akceptację Ministerstwa i został dopuszczony do użytku szkolnego, a Aleksandra przez kolejne lata tworzyła różnorodne narzędzia ICT dla edukacji i szkoliła tysiące nauczycieli w kraju. Laureatka European Language Label od Rady Europy.
prof. UAM dr hab.
Jacek Pyżalski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - UŁ, 2002). Obecnie adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. 

Justyna Mak
Nauczycielka języka angielskiego, fanka metody projektu, CLIL, Design Thinking oraz wdrażania nowoczesnych technologii w nauczaniu języków obcych. Szkoleniowiec i coach językowy zafascynowany narzędziami, które usprawniają proces nauczania/uczenia się i świadomie wspierają w rozwoju. Koordynatorka i moderatorka ogólnopolskich projektów i programów edukacyjnych, autorka innowacji pedagogicznych. Prowadzi fanpage na FB - Mrs Poppy - uczymy z pomysłem oraz stronę justynamak.weebly.com.
Dr Jacek Łagun
Doktor nauk humanistycznych (UWM 2016, autor pracy interdyscyplinarnej na temat postrzegania tematów tabu przez młodych ludzi). Obecnie pracownik Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania: psychologia pozytywna, dynamika grupy, teorie grzeczności i niegrzeczności. Nauczyciel, egzaminator i team leader Cambridge, trener – ½ duetu Xero Brothers.
Dr Czesław Kiński
Doktor nauk humanistycznych (UWM 2019, autor pracy interdyscyplinarnej na temat wpływu relacji nauczyciel-uczeń na dobrostan ucznia). Obecnie pracownik Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania: psychologia pozytywna, dynamika grupy, lęk językowy i przyjemność językowa. Nauczyciel, egzaminator Cambridge, trener – ½ duetu Xero Brothers.
Dr Katarzyna Maria Bogdanowicz
Psycholog i doświadczony nauczyciel języka angielskiego (CPE, CELTA). Współautorka pierwszego na polskim rynku poradnika metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego dotyczącego pracy z uczniami z dysleksją („Dyslexia in the English Classroom”), a także autorka/współautorka wielu innych publikacji (m.in. „Dysleksja a nauczanie języków obcych..." i „The Good Start Method for English". Więcej informacji na stronie: http://bogdanowicz.edu.pl/