FAQ
Szukaj
Wyszukaj interesujące Cię tematy wśrod pytań i odpowiedzi
CZY WYSTAWIANE SĄ FAKTURY ZA UCZESTNICTWO? CZY FAKTURĘ VAT MOGĘ ODEBRAĆ NA MIEJSCU KONGRESU?
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
JAK MOGĘ ZAPŁACIĆ ZA UDZIAŁ W KONGRESIE?
Podstawę płatności za kongres stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma. Dokument wygeneruje się automatycznie zaraz po rejestracji zgłoszenia na stronie internetowej. Fakturę pro forma mogą Państwo pobrać online. Pełną informację na temat płatności otrzymają Państwo także na podany adres mailowy wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. 
Możliwa jest także płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. Przy wyborze tej formy płatności gwarantujemy Państwu 2% rabatu. 
W przypadku dokonania płatności przed terminem kongresu faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
CO MOGĘ ZROBIĆ GDY ZOSTAŁA WYSTAWIONA FAKTURA PRO FORMA, A CHCĘ ZMIENIĆ DANE DO FAKTURY?
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
CO ZROBIĆ W SYTUACJI GDY Z PRZYCZYN LOSOWYCH NIE MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁU W KONGRESIE?
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
W JAKIM TERMINIE OTRZYMAM SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. KONGRESU?
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed kongresem, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszym kongresie www.kongresanglistow.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
ZGŁOSIŁEM UDZIAŁ W KONGRESIE, JEDNAK Z NIEPRZEWIDZIANYCH POWODÓW NIE MOGĘ BRAĆ W NIEJ UDZIAŁU. CO MOGĘ ZROBIĆ W TEJ SYTUACJI?
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej. Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 16 października 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami, Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 16 października 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
CO W SYTUACJI JEŚLI ZAPŁACIŁEM JUŻ ZA KONGRES, ALE ZGŁOSIŁEM REZYGNACJĘ NA 30 DNI PRZED KONGRESEM?
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.

Brak wyników