Współczesne metody nauczania języka angielskiego

Współczesne metody nauczania powinny być dostosowane do potrzeb uczniów dorastających w otoczeniu nowoczesnych technologii, które są dla nich całkowicie naturalne. Tacy uczniowie w poszukiwaniu informacji sięgają przede wszystkim do internetu, oczekują szybkich efektów działania oraz często wykonują kilka czynności jednocześnie. Nauczyciel powinien dostosować poziom zajęć do tej stosunkowo nowej grupy, postawić na kreatywne nauczanie języków obcych oraz sięgnąć po odpowiednie pomoce dydaktyczne. W kreatywnym nauczaniu języków obcych należy wykorzystać nowoczesne technologie, z których młodzi ludzie swobodnie korzystają. Istotne jest też dostosowanie ich do pracy z uczniami zmagającymi się z zaburzeniami zachowania.

Kreatywne nauczanie języków obcych przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych

W nauczaniu języka angielskiego przydatne są różnego rodzaju pomoce dydaktyczne. Doskonale w tej roli sprawdzają się aplikacje czy portale internetowe, tablice interaktywne czy filmy. Współczesne metody nauczania z włączeniem nowoczesnych technologii rozwijają kluczowe kompetencje uczniów, a używanie ich to świetny sposób na wykorzystanie fascynacji uczniów internetem i technologią. Te nowoczesne metody nauczania pozwalają na uzupełnienie wiedzy o materiał, na który nie starczyło czasu podczas zajęć lub o treści ponadprogramowe. Ciekawą pomocą w nauce angielskiego uzupełniającą współczesne metody nauczania są różnego rodzaju aplikacje.

Jedną z przydatnych aplikacji, która może pełnić rolę pomocy dydaktycznej, jest aplikacja Memrise. Oferuje ona 300 tysięcy kursów do nauki słów. Dla każdego z uczniów można stworzyć osobny kurs dostosowany do jego indywidualnych potrzeb z podziałem na poziomy i rozdziały. Nauczyciel ma też wgląd w postępy w nauce. Inna aplikacja wspierająca kreatywne nauczanie języków obcych to Quizlet. Oferuje ona gry i zabawy będące doskonałym wsparciem w procesie zapamiętywania słów i zwrotów Uczniowie korzystają w niej z fiszek, gier oraz testów. Mogą tworzyć własne zestawy do nauki oraz korzystać z różnych metod przyswajania wiedzy. Warto zapoznać się też z organizacją TED, która służy do przedstawiania swoich pomysłów w formie krótkich przemówień. Praca z angielskim opiera się tu na słuchaniu i mówieniu, a wersji TED ED możliwe jest tworzenie własnych lekcji, zadawanie pytań oraz zachęcanie do dyskusji.

Alternatywne pomoce dydaktyczne

Kreatywne nauczanie języków obcych można prowadzić także z wykorzystaniem mniej oczywistych pomocy dydaktycznych. Warto sięgnąć po proste przedmioty takie jak patyczki, kości do gry, piłkę czy worek i z ich wykorzystaniem poprowadzić angażujące i kreatywne zajęcia. Patyczki (przypominające te do lodów lub lekarskie) w różnych kolorach mogą zostać wykorzystane w losowaniu służącemu podziałowi klasy na grupy zajęciowe. Świetnie posłużą też do określenia trudności zadań, jakie uczniowie będą wykonywać. Poszczególne kolory określą ich zaawansowanie. Pomoc dydaktyczna w formie worka jest idealny do losowania fiszek do przetłumaczenia, czy wykorzystania w zdaniu. W worku mogą znaleźć się też konkretne zdania do przetłumaczenia. Piłka świetnie sprawdzi się podczas powtarzania słówek. Uczeń po jej złapaniu tłumaczy słowo wypowiedziane przez nauczyciela, a następnie dodaje formy przeszłe i skojarzenia z danym słowem. Rzucanie piłki jest też pomocne w ustaleniu kolejności wypowiedzi.

Za użyteczne pomoce dydaktyczne posłużą kostki do gry. Można z nich stworzyć własne Story Cubes poprzez naklejenie lub narysowanie na nich kolorowych rysunków. Inna opcja kostką to naklejenie na kostki różnych liter, przy czym potrzeba w tym wypadku około 16 kostek. Następnie nauczyciel rzuca wszystkimi kostkami, a jego podopieczni wypisują słowa z wykorzystaniem wyrzuconych liter. Co ważne, te pomoce dydaktyczne można zastosować podczas pracy w grupie, pojedynczo lub w parach.

Nauczanie języka angielskiego podczas zajęć grupowych

Współczesne metody nauczania  w dużym stopniu bazują na pracy grupowej, w której najlepiej postawić na interdyscyplinarność. Język podczas wykonywania projektów stanowi podstawowe narzędzie. Użycie go w czasie pracy jest niezwykle rozwijające choćby za sprawą poznawania nowego, specjalistycznego słownictwa, koniecznego do opisania danego tematu. To również forma kreatywnego nauczania języków obcych skłaniająca uczniów do poszukiwania ciekawych rozwiązań, przedsiębiorczości i samodzielności.

Kreatywne nauczanie języków obcych wykorzystuje również świadomość i ekspresję kulturalną. To istotne kompetencje uczniów, które rozwijane są poprzez muzykę czy przedstawienia. Formy te dają przestrzeń do kreatywnego wyrażania myśli i emocji oraz zdobywania nowych doświadczeń. Uczniowie przyswajają w ten sposób wiedzę o dziełach kultury oraz szacunek do nich. Współczesne metody nauczania języka angielskiego również w tym obszarze nastawione są na dostosowanie do poziomu zaawansowania uczniów. 

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole – na co zwrócić uwagę?

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole to temat wymagający od nauczyciela szczególnej uwagi i przygotowania. Niestety jest to kwestia często pomijana w toku przygotowania do nauczania, przez co konieczne jest samodzielne uzupełnienie tej wiedzy przez anglistów. Współczesne metody nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania w szkole przede wszystkim zakładają, że każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia. Same zaburzenia zachowania dotyczą najczęściej nadpobudliwości psychoruchowej. 

Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole najlepiej pracuje w małych grupach. W takich warunkach nauczyciel jest też w stanie poświęcić mu należytą uwagę i kontrolować jego działania. Co zatem zrobić, by uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole czuł się dobrze i mógł maksymalnie wykorzystać swoje możliwości? Warto zadbać o jego otoczenie stawiając na minimalną ilość dekoracji i rozpraszających bodźców. Ważne jest też wprowadzenie spokoju w zachowaniu poprzez wprowadzenie rytuałów, jasnych zasad i wydawanie klarownych poleceń, by uniknąć chaosu komunikacyjnego. Jeśli chodzi o miejsce w klasie, najlepiej, gdy dziecko siedzi samo lub na końcu klasy, ponieważ wówczas nauczyciel może monitorować jego pracę, a ono skupia się na toku zajęć. Uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole wymaga też ciągłej motywacji, np. w postaci pochwał za wykonane zadania. Istotna jest też atmosfera wyrozumiałości życzliwości.

Bardzo ważne jest, by uczeń z zaburzeniami zachowania w szkole był traktowany ze zrozumieniem. Nie należy wyłączać go z życia klasy, lecz aktywnie poszukiwać współczesnych metod nauczania, które będą odpowiednie również dla uczniów z nadpobudliwością psychoruchową.