Jak przebiega proces uczenia się u pokolenia Z?

Współcześni uczniowie należą do pokolenia Z i określa się ich mianem digital natives, czyli cyfrowych tubylców. Samo pokolenie Z to osoby urodzone po 1995 roku, jednak niektóre ze źródeł mówią o roku 1996 a czasami nawet 1990. Ich wyróżnikiem jest fakt, że urodziły się w rzeczywistości, w której nowoczesne technologie były już obecne. Osoby te są niemal bez przerwy online, a większość informacji czerpią z internetu. Pokolenie Z nie ma problemów z komunikacją w wirtualnym świecie i często korzysta z niej chętniej niż z tej w świecie rzeczywistym. 

Pokolenie Z, czyli digital natives

Całe pokolenie Z to digital natives. Pojęcie to stworzone przez Marca Prensky’ego określa grupę ludzi, dla których komputer oraz internet są naturalną częścią rzeczywistości, podobnie jak prąd i telewizja dla poprzednich pokoleń. Digital natives informacji poszukują zwykle w sieci, a w procesie uczenia się chętnie korzystają z obrazu i dźwięku. Pokolenie Z stawia na szybkie przetwarzanie informacji, dąży do wielowątkowości i czuje się zdolne do wykonywania kilku zadań jednocześnie.

Zadaniem nauczyciela pracującego z przedstawicielami pokolenia Z, czyli digital natives jest dostosowanie metod pracy i komunikacji z uczniami, by proces uczenia się był maksymalnie efektywny. Jedną z dróg do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego jest sięgnięcie po odpowiednie narzędzia w postaci komputerów (nie tylko na lekcjach informatyki), projektorów czy elektronicznych podręczników współgrających z preferencjami uczniów. Należy jednak pamiętać, że jednocześnie konieczne jest przeszkolenie samych nauczycieli do pracy z nowymi technologiami. Pedagodzy powinni rozwijać swoje umiejętności, by dysponować wiedzą, która zaspokoi potrzeby podopiecznych.

Proces uczenia się grupy digital natives powinien być twórczy i nastawiony głównie odkrywanie prawdy. Nauczyciel ma nakłaniać uczniów do zadawania pytań. Ponadto przedstawiciele pokolenia Z dobrze sprawdzają się w kulturze współuczestnictwa, w której proces uczenia się przebiega między członkami grupy. Tutaj również nauczyciel powinien być partnerem, wspierającym zaangażowanie grupy. Warto postawić tu na kreatywność, różnorodność, wybór oraz pozytywne współzawodnictwo.

Uczeń autonomiczny na lekcjach języka angielskiego

Celem współczesnej edukacji prowadzonej z pokoleniem Z jest sprawienie, że będzie ono niezależne w toku nauczania. Czym charakteryzuje się uczeń autonomiczny? Ma on wysoką samoświadomość, jest w stanie ocenić swoje potrzeby bez pomocy innych osób oraz wyznaczyć cel działania. Uczeń autonomiczny sprawnie rozróżnia i ocenia materiały, które może wykorzystać w nauce. Chętnie sięga też po nowe dla niego strategie nauczania i rozumie, czego się uczy.

Uczeń autonomiczny, dzięki uzyskanej niezależności jest pewny siebie i czuje się bezpieczny w procesie uczenia się. To bardzo istotne, szczególnie że nauczyciel nie zawsze może w pełni nad nim czuwać. Podopieczni najwięcej umiejętności i wiedzy, a przy tym samodzielności nabywają aktywnie uczestnicząc w zajęciach. To szczególnie istotne w procesie uczenia się języka angielskiego. W drodze ucznia do autonomii ważne jest uwzględnienie jego indywidualnych zdolności do nauki, korzystając przy tym z wielorakich strategii w różnym czasie i w zależności od poziomu motywacji oraz ambicji ucznia. Uczeń autonomiczny powinien mieć świadomość przyjętej strategii, aby móc kontynuować naukę samodzielnie poza szkołą, ale i na innych przedmiotach. Powinien on mieć świadomość tego, jak się uczyć, a nie czego się uczyć. Ponadto bardzo ważne jest uwzględnienie faktu, że uczeń autonomiczny funkcjonuje dobrze w grupie, której jest aktywną częścią.

Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Języka Angielskiego

Nauczyciel prowadzący zajęcia musi być świadomy różnic między pokoleniem cyfrowych imigrantów,  do którego sam należy, a pokoleniem cyfrowych tubylców. Pozwoli mu to znaleźć wspólny język z podopiecznymi oraz sprawić, że proces nauczania będzie efektywny, a sam uczeń – autonomiczny. Zajęcia powinny być nastawione na maksymalne wykorzystanie wrodzonej ciekawości świata i pasji ucznia na kreatywne zdobywanie wiedzy.

Zachęcamy Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Języka Angielskiego, który odbędzie się 22 listopada 2019 roku w Warszawie. Temat przewodni spotkania brzmi „Jak uczyć na potrzeby dzisiejszych czasów?”. Uczestnicy kongresu otrzymają informacje dotyczące metod pracy z uczniami z pokolenia Z, czyli digital natives, dowiedzą się, jak wspierać uczniów w osiągnięciu samodzielności w procesie nauczania oraz poznają rolę osobistego znaczenia w nauce języka angielskiego. Przedstawione zostaną również metody pracy uczniami z zaburzeniami uczenia.